pl en de
Aktualności
Powrót do aktualności

Staż Sukcesem Naukowca II Edycja


3 (1)

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANY JEST PONIŻSZY PROJEKT:

‘”STAŻ SUKCESEM NAUKOWCA II EDYCJA”

REALIZACJA PROJEKTU MOŻLIWA JEST DZIĘKI DOFINANSOWANIU  ZE ŚRODKÓW UNII

EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1. WSPRACIE DLA WPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW.