pl en de
Aktualności
Powrót do aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016


1.5.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016

W związku z planowaną realizacją przez Fludra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej: Zamawiający) projektu w ramach poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o tytule „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Fludra poprzez inwestycję na terenie Środy Wielkopolskiej umożliwiającą wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz rozszerzenie obecnej oferty o nowe produkty i usługi” (zwany dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

Rozbudowa istniejącej zabudowy o część socjalno-biurową i magazynową

ETAP II - część magazynowa

 

 

Załączniki do pobrania:

01 2016 Zapytanie ofertowe - prace budowlane

01 2016 - formularz