pl en de
O firmie »

Polityka jakości i środowiska

Firma Fludra powstała w roku 1930. Od początku istnienia jej strategia ukierunkowana jest na produkowanie wyrobów najwyższej jakości, które są zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami klientów. Fludra jest producentem sprzętu rehabilitacyjnego znanym na rynku krajowym i zagranicznym - głównie w Europie. Świadczy usługi z zakresu spawania, wycinania laserowego, obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej oraz malowania proszkowego. Jej celem jest zaistnienie w świadomości aktualnych i potencjalnych klientów, jako firmy rzetelnej, terminowej, posiadającej najwyższej jakości kompetencje i wieloletnie doświadczenie.

Naszym celem jest rentowne zaspokojenie oczekiwań Klientów, w stopniu większym, aniżeli jest to w stanie zrobić najlepszy z naszych konkurentów przy zachowaniu zasad BHP i respektując zasady ochrony środowiska. Firma Fludra troszczy się o poufne dane swoich partnerów biznesowych. Satysfakcja naszych Klientów stanowi niezbędny warunek powodzenia naszej firmy.


Deklarujemy:

  • Stosowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz systemu zarządzania jakością w spawalnictwie ISO 3834-2.
  • Optymalizację kosztów działalności naszej firmy.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez inwestowanie w ich wiedzę i rozwój, a także zwiększanie świadomości w zakresie jakości i ochrony środowiska.
  • Preferowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii i rozwiązań wykonawczych.
  • Staranny dobór dostawców w celu osiągnięcia wymaganej jakości surowców i usług.
  • Spełnianie wymagań prawnych dotyczących zarówno wyrobów, jak i ochrony środowiska jak i ochrony danych poufnych powierzonych przez klientów i pracowników.
  • Poszanowanie środowiska i dążenie do stałej poprawy jego stanu poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom.
  • Minimalizowanie negatywnego wpływu naszych działań na środowisko poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami.

Podstawą skutecznego zintegrowanego systemu zarządzania jest świadomość wpływu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez jakość oferowanych produktów i usług. Oprócz tego duży nacisk w ZSZ kładzie się również na właściwe reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz bezpieczny sposób zachowywania się w miejscu pracy. Zdając sobie z tego sprawę, propagujemy takie postawy wśród pracowników firmy Fludra i jej podwykonawców.

Kierownictwo firmy zapewnia wykwalifikowany personel, nowoczesną technologię, środki materialne i finansowe - a więc wszystkie zasoby niezbędne do realizacji założeń ZSZ. Gwarancją osiągnięcia celów jest pełne zaangażowanie kierownictwa i pracowników firmy Fludra w realizację polityki ZSZ.

Prezes Zarządu Marcin Fludra
Środa Wielkopolska, dnia 15.06.2018 r.