pl en de
Poradnik »

Gazy osłonowe w spawaniu

Ich zadaniem jest ochrona nagrzanego i stopionego materiału przed dostępem powietrza atmosferycznego, powodującego utlenianiem metalu, wystąpienie pęcherzy i wystąpienie kruchości porowatości spoiny w związku z występowaniem w nim azotu. Gazy zapewniają także stworzenie optymalnych warunków do jarzenia się łuku elektrycznego.

Na wybór gazu osłonowego mają wpływ jego właściwości chemiczne i fizyczne (np. gęstość, przewodność cieplna i elektryczna), jego czystość, a także względy ekonomiczne. W praktyce przy spawaniu metodą TIG i MIG, stosowane są mieszanki helu i argonu, w celu wykorzystania zalet obu gazów.

 

składoznaczenie według normy PN - EN 439zastosowaniemetoda
Ar - 100% 1 stal wysokostopowa i niestopowa, aluminium ,metale nieżelazne TIG
He - 100% 2 aluminium, stale, miedź TIG,MIG
He - 30% 3 aluminium, nikiel i stopy niklu MIG
He - 50% 3 miedź TIG,MIG
He - 70% 3 aluminium TIG,MIG
He - 90% 3   TIG,MIG

Ciekawostki

Argon 

Jego nieznaczna obecność w powietrzu atmosferycznym (ok. 1%) jest ubocznym produktem reakcji powstawania tlenu. Zajarzenie łuku (stabilnego przy znacznych wahaniach jego długości) w osłonie argonu jest łatwiejsze niż w przypadku osłony helu. Podobnie jak jego skłonność do burzliwego przepływu. Podstawowe własności fizyczne i chemiczne argonu, w porównaniu z helem przedstawiono w tabeli.

cechawartość
liczba atomowa 18
masa cząsteczkowa 39,94
gęstość (przy 0 st C) [g/dm3] 1,78
potencjał jonizacyjny [V] 15,7

Hel

Otrzymywany ze źródeł gazu ziemnego w USA, a jego zawartość w powietrzu wynosi około 0,0005%. Charakteryzuje się większym współczynnikiem przewodności cieplnej niż argon. Stosowany jest powszechnie ponieważ zapewnia większą prędkość spawania i skuteczne chłodzenie elektrody. Jednak jego zużycie jest wyższe niż w przypadku argonu, z powodu dużo niższej gęstości.

cechawartość
liczba atomowa 1
masa cząsteczkowa 4,003
gęstość (przy 0 st C) [g/dm3] 0,1785
potencjał jonizacyjny [V] 24