pl en de
Usługi »

Spawanie TIG/MAG

Specjalizujemy się w profesjonalnym spawaniu metodami MAG i TIG konstrukcyjnych stali węglowych i stopowych, a także aluminium. Stała opieka Głównego Spawalnika oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń spawalniczych gwarantują najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza, a także nowoczesne urządzenia i stanowiska pracy gwarantują solidność oraz trwałość wytwarzanych spoin i łączonych elementów.


Spawanie metodą TIG

Spawanie TIG jest metodą, która wytwarza łuk elektryczny przy pomocy wolframowej, nietopliwej elektrody. Cały proces spawania odbywa się w tym przypadku przy osłonie z gazu obojętnego, którym najczęściej jest argon bądź hel. Ma to na celu ochronę elektrody i spoiny przed utlenieniem. Metodę TIG stosuje się najczęściej do spawania stali nierdzewnej oraz pozostałych stali wysokostopowych. Oprócz tego ma swoje zastosowanie przy spawaniu tytanu, miedzi, aluminium, niklu oraz innych stopów. Bardzo często wykorzystywane jest do spawania rur oraz cienkich blach. Stosuje się je nie tylko w przemyśle metalowym, ale również m.in.: w spożywczym, chemicznym, czy samochodowym.

Zalety spawania metodą TIG:

  • wysoka jakość spoin,
  • wysoka czystość spoin,
  • możliwość spawania ,różnych materiałów, w tym nawet bardzo cienkich blach,
  • brak rozprysku metalu ciekłego,
  • możliwość zautomatyzowania metody.

Spawanie metodą MAG

Spawanie MAG, w przeciwieństwie do spawania TIG, wykorzystuje elektrodę topliwą. Stosuje się ją na łuku elektrycznym pomiędzy spawanym materiałem, a topliwą elektrodą, którą jest podawany w sposób ciągły drut. Cały proces odbywa się przy osłonie z gazu aktywnego - dwutlenku węgla lub jego mieszaniny z argonem. Spawanie MAG jest dziś najszerzej stosowaną metodą spawalniczą. Wykorzystuje się je do spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Swoje zastosowanie odnajduje w małych warsztatach naprawczych i konserwacyjnych, przy produkcji rur, zbiorników ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, w przemyśle stoczniowym i samochodowym, a także przy obróbce blach.

Zalety spawania metodą MAG:

  • bardzo wysoka wydajność spawania,
  • możliwość spawania różnego typu materiałów,
  • bardzo dobra jakość spoin,
  • niskie koszty,
  • możliwość zautomatyzowania i zrobotyzowania metody.

Spawanie robotem

Oferujemy również spawanie automatyczne za pomocą robota OTC-Daihen. Stanowisko oparte jest na robocie AII B4L osadzonym na cokole zespolonym z platformą stanowiska. Na tej samej platformie osadzony jest również pozycjoner HWP, który posiada dwa wymienne pola robocze. Jedno z nich zawsze umiejscowione jest w zakresie pracy robota, drugie w przestrzeni operatorskiej. Odpowiednio po stronie pracy robota odbywa się proces spawania, a w tym samym czasie w drugiej przestrzeni odbywa się rozładunek pospawanych podzespołów i załadunek detali do spawania. Wykwalifikowany i doświadczony personel oraz nowoczesny sprzęt i stacje robocze zapewniają bardzo dobrą jakość i trwałość spoin wytwarzanych przez naszą firmę.

 

Spawanie aluminium

Aluminium doskonale nadaje się do spawania. Można zespalać je różnymi metodami, jednak najczęściej wykorzystywanymi są metody TIG i MIG.

Spawanie aluminium jest dość proste, ale trzeba zwrócić szczególną uwagę na reakcję metalu z tlenem i powstający przez nią w szybkim tempie tlenek, który może spowodować wady spoiny. Usuwa się tu najpierw tlenek ze spawanych powierzchni, a dopiero później kończy się proces. Spawanie aluminium odbywa się przy osłonie z gazu obojętnego, czego wymaga zarówno metoda TIG jak i metoda MIG. Trzeba jednak brać pod uwagę również fakt, że aluminium jest podatne na wtrącenia w postaci tlenku glinu oraz wodoru. Dlatego wybiera się gaz ochronny charakteryzujący się czystością - najczęściej argon i hel, w przypadku których wynosi ona powyżej 99,5%.